22.října 2018

EET, eTržby

Služby pro EET - eTržby EET Portásevis

Prodej a správa zařízení pro elektronickou evidenci tržeb zaměřené především na zdravotnické ordinace, lékárny a prodejny zdravotnických potřeb. 

 

Certifikáty a nastavení systému EET

Na základě plné moci zabezpečíme přístup na portál Finančního úřadu, vytvoříme certifikát pro EET a nastavíme pokladní systém. 
Celý systém můžeme nainstalovat, dozorovat a servisovat, takže vaší starostí bude jen obsluha pokladny.,

 

Výhody

  • Zaškolení obsluhy
  • Zabezpečený servis
  • Náhradní zařízení skladem
  • Systém údržby dat i při poruše zařízení
  • Služba vzdálené správy pro elektronickou pokladnu
  • Jednoduché účtování a odesílání na finanční správu

Zápůjčka

Pro zákazníky Portálservisu jsme zabezpečili možnost vyzkoušení celého systému přímo v ordinaci lékaře. Tuto službu je možné objednat již nyní. 

 

Termíny zahájení EET

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi -odloženo  - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, zdravotnická zařízení
  • ve 4. fázi - odloženo - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

 

 

Objednání a vlastní spuštění systému

Celý systém pro EET vám můžeme dodat dříve, než bude jeho povinnost spuštění. Předejdeme tím případnému nedostatku zařízení na trhu nebo zmatku v zavádění na poslední chvíli. Systém může být připraven, ale zprovozněn až v den povinnosti EET evidovat a odesílat.


Obchodní a servisní zastoupení

Portálservis s.r.o. je certifikovaným servisním a prodejním partnerem společnosti Smart Software s.r.o. provozující pokladní systém EET Markeeta.

 


Ceny pokladního systému servisu jsou stanoveny platným ceníkem Smart Software s.r.o. 


Evidence tržeb z minoritní činnosti

Evidované tržby z činnosti malého rozsahu – tzv. minoritní činnosti - které by měly evidenční povinnosti podléhat dříve než tržby z hlavní činnosti, nemusí podnikatel evidovat, pokud: 

• nejsou realizovány v samostatné provozovně, tzn. minoritní činnost je realizována ve stejné provozovně jako činnost hlavní, a zároveň

• tvoří maximálně 49 % z celkových plateb této provozovny a současně v této provozovně nepřevyšují částku 175 000 Kč.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Má-li podnikatel v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií tržby z minoritních činností sčítají.

V případě, že podnikateli vznikne povinnost začít evidovat tržby z hlavní činnosti, automaticky musí ve stejném okamžiku začít evidovat i tržby z minoritní činnosti.

zdraoj: eTržbycz