20.června 2019

GDPR

Ochrana osobních údajů

Zpracováni osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením o ochranně osobních údajů (GDPR).

  1. Osobní údaje přijimáme po obdržení vašeho informovaného souhlasu.
  2. Osobni udaje vyžadované pro potřeby účetnictví shromažďujeme ze zákona a nelze je do zákonné doby odstranit z účetního systému  
  3. Osobni udaje jdou zabezpečeny v souladu s nařizenim GDPR a chránime je před neopravněným přístupem, změnou, zveřejněením nebo zničením.
  4. Osobni údaje nesdílíme s třetími stranami, s vyjimkou platebních systemů, poštovních a dopravních služeb nezbytnych k vyřízení objednavky.

Zajišťujeme důvěrnost osobnich údaju v souladu s GDPR Mezi tyto údaje řadíme jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa, telefonní číslo a profily na socialních sitích.

Pri shromažďování osobních údajů Vás budeme o této skutečnosti informovat předem. Na základě žádosti budou osobní údaje smazány s vyjímkou zákonně shronažďovaných informací pro účetní evidenci a reklamační proces.

Informace o návštěvnících webu nejsou shromžďovány a uchovávány.

Zadáním osobních údajů do formuláře na webových stránkách, zadáním objednávky nebo vyplněním formuláře zpětné vazby potvrzujete svůj souhlas se zpracováním a používánim osobních údajů v souladu s GDPR, a to k následujícím účelům:

  1. registrace na webu
  2. přijímání informací a reklamních zpráv, novinek a dalších personalizovaných informací,
  3. zadáním objednávky na webu a komunikace týkající se objednávky,
  4. plnění závazků
  5. vytváření historie vyhledávání a prohližení webových stránek
  6. využívání osobních údajů ke tvorbě statistik, zlepšování služeb, optimalizací webstránek a marketingu. 

 

Souhlas s příjímánim poštovních zásilek

Vas souhlas s příjimáním reklam, informací je výhradně dobrovolný. Svá rozhodnutí máte právo kdykoli změnit a odmítnout pokračovat v příjímání pošty, lze také požádat o změnu nebo smazáni osobních údaju ze seznamu adresatů.