Služby pro ordinaci

elektronické podpisy - účtování - správa počítače

PortálZP

BOZP - PO


Zpracování dokumentace, školení

 • Zabezpečujeme preventivní a poradenskou činnost v oblasti BOZP a PO po celé ČR.
 • Účast při kontrolách státních orgánů – Krajské hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru,  Oblastní inspekce práce.
 • Periodická roční kontrola a školení.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném právními předpisy
 • Školení vedoucích, řadových, cizích zaměstnanců
 • Kategorizace prací
 • Vyhledávání a vyhodnocení rizik
 • Pracovní úrazy
 • Zpracování plánu revizí, kontrol a čištění strojů a zařízení
 • Roční prověrky BOZP

 Požární ochrana - PO

 • Zpracování dokumentace PO
 • Začlenění provozovaných činností z hlediska požárního nebezpečí
 • Začlenění provozovaných činností je nutné provést i u objektů, kde jsou PO a PFO v nájmu!
 • Školení o požární ochraně vedoucích a řadových zaměstnanců
 • Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany

Dodáváme

 • Veškeré produkty jako jsou provozní deníky, bezpečnostní tabulky, výstražné cedulky, hasicí přístroje, požární knihy, pro systém BOZP a PO


HP Business Partner Dell Technology Authorized Partner

Vystavit a předepsat

: eNeschopenka

: eRecept

: COVID žádanka a výsledky

: COVID Samotesty ZP

Servis - 7 dní v týdnu

Portálservis cz
Elektronické podpisy Tel: 737 412 066
Servis, účtování, EP2 Tel: 737 010 596
Servis portálu, GDPR    Tel: 737 635 000