Odstávka portálu Moje daně

Upozorňujeme uživatele portálu MOJE daně, že z důvodu provedení nezbytných servisních prací dojde od pátku 31. května 2024 od 6 hodin do neděle 2. června 2024 do 20 hodin k omezení služeb portálu MOJE daně.

 

Ve vymezené době může docházet ke krátkodobým nedostupnostem portálu MOJE daně. Naopak nebude možné aktualizovat údaje v Daňové informační schránce plus (DIS+), předvyplnit podání v DIS+ ani stáhnout obsah, opis či potvrzení podání učiněných přes DIS+.