Služby pro e-podpis

Portálservis s.r.o. je provozovatelem mobilní registrační autority eIdentity a.s. na základě příkazní smlouvy splňující  zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru a z dalších podzákonných či interních právních norem..

Vydání kvalifikovaného a komerčního certifikátu pro elektronický podpis v místě pracoviště zákazníka. Zákazním musí předem specifikovat, zda bude certifikát uložen v PC nebo na tokenu.

Požadavky nezbytné pro vydání:

  • počítač s přístupem do Internetu
  • systém Windows
  • tiskárna
  • dva osobní doklady, osobní přítomnost (nelze vydat v zastoupení)

Certifikáty vydané přímo v ordinaci zaregistrujeme do portálů zdravotních pojišťoven a ambulantního systému pro E-recept, E-poukaz a odesílání .

Obnova certifikátu je možná jen v době jeho platnosti a platnosti evidovaných údajů.
Celou obnovu je nezbytné dokončít v době platnosti kvalifikovaného certifikátu. 

Při propadnutí platnosti certifikátu je nutné opět vydání prvotního certifikátu.

Ceník

Ceník je platný od 1.1.2024. Ceny jsou uvedeny s DPH. Portálservis není plátcem DPH.

Služby pro vydání certifikátu
Vydání certifikátu u zákazníka - uložení do souboru 2650 Kč
Prodloužení certifikátu (obnova nastavení 1 PC) 1100 Kč
V případě propadnutí certifikátu nové ověření dokladů po expiraci a vydání certifikátu 2650 Kč
Certifikáty
Kvalifikovaný certifikát 488 Kč
Balíček - kvalifikovaný a komerční certifikát vydaný současně 880 Kč
Tokeny
připravujeme nové modely x Kč
připravujeme nové modely x Kč

Použití elektronického podpisu najdete v odkazu Služby pro ordinaci