Historie Datové schránky

Historie datových schránek v České republice sahá do druhé poloviny prvního desetiletí 21. století. Uvádíme zde klíčové etapy v historii datových schránek:


Vývoj služby

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi (2009):

  • V roce 2009 byl v České republice přijat Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.
  • Tento zákon stanovil právní rámec pro elektronické úkony a elektronickou komunikaci, včetně používání elektronických schránek pro komunikaci s veřejnými institucemi.

Zavedení datových schránek (2010):

  • Na základě zmíněného zákona začala Česká pošta implementovat systém datových schránek pro občany a právnické osoby.
  • Datové schránky byly zaváděny jako bezpečný prostředek elektronické komunikace s úřady a dalšími subjekty.

Povinnost pro právnické osoby (2012):

  • Od roku 2012 bylo pro právnické osoby povinné mít datovou schránku a přijímat do ní elektronické doručenky od veřejných institucí.

Další vývoj a aktualizace (po roce 2012):

  • Počátkem roku 2013 byl zahájen projekt ESO (Elektronická schránka úřadu), který měl zajistit propojení datových schránek s informačními systémy veřejných institucí.
  • Postupně docházelo k aktualizacím a vylepšením datových schránek a způsobů, jakými mohou občané a firmy komunikovat s úřady.

Aktualizace zákona (2018):

  • V roce 2018 byl přijat nový zákon č. 300/2018 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi, který aktualizoval a rozšířil právní rámec pro elektronickou komunikaci.

1.leden 2023

Od 1. 1. 2023 došlo na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím a některým fyzickým osobám